Energie

Energie

De klimaatverandering en de toekomstige schaarste van fossiele brandstoffen maakt een energietransformatie noodzakelijk. Een transitie naar schone en duurzame energiebronnen. Dit vraagt om nieuwe technieken en samenwerkingsvormen. Dura Vermeer richt zich op een vertaling hiervan. Wij willen de energietransformatie concreet invullen door het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland. Wij ontwikkelen concepten voor duurzame energie die breed toepasbaar zijn, zowel voor nieuwbouw, als voor renovatie. Wij volgen hierin de filosofie van de ‘Trias Energetica’. Dit betekent dat wij streven naar beperking van de energievraag, gebruikmaking van duurzame energiebronnen en een zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele energiebronnen.

De ambitie van onze klanten om duurzaam met energie om te gaan, vertalen wij naar maatwerkoplossingen. Wij dragen bij aan een duurzame economie met goed werkende, gebruiksvriendelijke systemen. Systemen die wérkelijk energie besparen en CO2-uitstoot reduceren.

Al vroeg in het proces kijken wij integraal naar de wisselwerking tussen gebouwontwerp en installatietechniek. Ook houden wij rekening met de mogelijke energie-uitwisseling in de nabije omgeving. Vanuit functionele eisen ontwerpen wij een systeem en managen de volledige realisatie ervan. Met als belangrijkste doelen: een comfortabel binnenklimaat voor de eindgebruikers, prima nazorg, optimale service en een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.

Speerpunten van onze werkwijze zijn technische innovatie, integraliteit, duurzaamheid, deskundigheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast staat ontzorging hoog in ons vaandel. Wij zijn betrokken en servicegericht. Zowel naar klanten, als naar eindgebruikers.