Overheid

Overheid

Of het nu gaat om wegen, spoor, boven- of ondergrondse verbindingen, Dura Vermeer staat voor langdurige kwaliteit met een zo kort mogelijke bouwperiode. Aangrenzende werkzaamheden zoals bodemsanering, grondverzet, parkeerfaciliteiten, geluidsbarrières en energiesystemen worden geïntegreerd in het hele project. Hierdoor kan met een zo slim mogelijk planningsritme gewerkt worden. Ketenintegratie is ons kenmerk. Zo bieden wij een totaalpakket van sanering, bouw- en woonrijpmaken en betonconstructies tot en met uiteindelijk een multifunctioneel complex voor recreatie, wonen en business.

De eindgebruiker staat tijdens het bouwproces centraal. Wij staan garant voor heldere en snelle informatie en communicatie en werken nauw samen met de opdrachtgever. Indien gewenst via sociale media kanalen. We doen ons uiterste best om bouwoverlast door bijvoorbeeld trillingen, werktijden of geluid te beperken. Een tevreden omgeving is immers van groot belang.